טופס הצטרפות למועדון הלקוחות של שוק הנמל

שם פרטי שם משפחה
תאריך לידה מין זכר נקבה
רחוב מספר
עיר    
טל נייד    
מייל    
בישול בשבילי זה: תחביב מקצוע
אני מאשר/ת שליחת דואר אלקטרוני ואסמסים לקבלת עדכונים/מבצעים
אני מאשר/ת בזאת, כי ידוע לי כי השימוש בכרטיס כפוף להוראות תקנון מועדון
לקוחות שוק הנמל, המפורסם באתר: http://www.shukhanamal.co.il/?page_id=2883